Miejski Dom Kultury w Turku zaprasza nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kulturalno – edukacyjnych oraz rodziców na Certyfikowany Kurs Montessori.

Co to jest Metoda Montessori?

Metoda Montessori została po raz pierwszy opracowana i zastosowana przez włoską lekarkę Marię Montessori. Dzięki jej bacznemu obserwowaniu rozwoju dziecka z punktu widzenia lekarza oraz stworzeniu autorskiego podejścia do nauczania dzieci, w którym  edukacja jest oparta na naukowej obserwacji dzieci, udało się stworzyć kompleksowy program nauczania zwany właśnie Metodą Montessori. 

Obecnie Metoda Montessori jest stosowana już od ponad 100 lat w różnych krajach na całym świecie, w tym również w Polsce. Niektórzy krytycy metody przyznają, że niektóre jej rozwiązania są staroświeckie i nieprzystające dla edukacji XXI wieku, jednak propagatorzy metody wskazują na jej uniwersalne elementy, które z powodzeniem mogą być stosowane we współczesnych czasach.

Istotą nauczania przy pomocy Metody Montessori opiera się na twierdzeniu, że każde dziecko jest inne i powinno rozwijać się według stworzonych przez siebie indywidualnych planów rozwojowych. W owych planach zapisuje się osobiste możliwości dziecka, jego kompetencje i umiejętności, które umożliwiają dziecku późniejszą bardziej samodzielną i efektywną naukę. 

Zasady stosowane w Metodzie Montessori

Metoda Montessori bazuje na pewnych określonych zasadach stworzonych przez jej założycielkę. Do tych zasad pedagogicznych, których należy przestrzegać podczas nauki Metodą Montessori zaliczamy: 

 • Zasada swobodnego wyboru – w obrębie przygotowanego otoczenia dziecko samo wybiera sobie przedmiot działań i samo ustala tempo i czas uczenia się oraz stopień trudności. Również do dziecka należy wybór ewentualnego partnera do pracy.
 • Zasada swobodnego wyboru materiału – w sali wszystkie materiały są zawsze dostępne, a dziecko samodzielnie podejmuje decyzję, z którym materiałem będzie pracować.
 • Zasada swobodnego wyboru miejsca pracy – dziecko pracuje tam, gdzie samo zdecyduje i gdzie pozwalają na to granice rozsądku nauczyciela i możliwości organizacyjnych. 
 • Zasada swobodnego wyboru czasu pracy – decyzję o czasie pracy pozostawiamy dziecku.
 • Zasada swobodnego wyboru formy pracy – dziecko samodzielnie wybiera temat pracy, pracuje wtedy, kiedy chce i będzie pracowało tak długo, jak długo praca ta będzie dla niego atrakcyjna i będzie sprawiała mu przyjemność.
 • Zasada porządku – każdy przedmiot w klasie ma swoje miejsce – skąd został wzięty, tam zostaje odniesiony. 
 • Zasada ograniczenia – dzieci nie mogą robić tego co chcą i nie są partnerami nauczyciela. Ograniczeniu podlegają wszystkie elementy życia grupy. 
 • Zasada izolowania trudności – każdy przedmiot z którym pracuje dziecko ma służyć pracy tylko z jednym określonym pojęciem. Jeśli dziecko pracuje nad wielkościami, to nie zajmuje się jednocześnie kolorami, bo do tego został stworzony inny materiał.  
 • Zasada transferu – informacje, kompetencje, umiejętności opanowane podczas pracy z materiałem dziecko przenosi na otoczenie. 
 • Zasada własnego działania i powtarzania – dziecko rozwija się zgodnie z programem wyznaczonym własnymi zainteresowaniami, potrzebami, możliwościami intelektualnymi, fizycznymi. Jeśli dziecko potrzebuje powtarzania czynności, nie ma w tym nic złego. 
 • Zasada samokontroli – dzieci samodzielnie mogą stwierdzić czy daną pracę wykonały dobrze czy źle oraz w którym miejscu nastąpiła ewentualna pomyłka i jak ją naprawić. 

!Kurs poprowadzi pani Katarzyna Szcześniewska z Centrum Edukacji Montessori.

Kurs trwać będzie weekendowo w dniach 19 – 20 marca 2022 roku w godzinach 9.00 – 18.00 w Sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Turku, ul. Kościuszki 13.

Materiały niezbędne do przeprowadzenia szkolenia tj; pomoce Montessori, będą zapewnione przez Centrum Edukacji.

Wszyscy Państwo otrzymacie certyfikat ukończenia kursu potwierdzony przez Centrum Edukacji Montessori.

Na kilka dni przed szkoleniem połączymy się z Państwem zdalnie aby przybliżyć filozofie Montessori, rolę nauczyciela i aranżację przestrzeni.

Akredytacja za udział w kursie certyfikowanym wynosi 200 zł od osoby ( im więcej osób weźmie w nim udział, tym koszt będzie mniejszy).  

Prosimy o dokonanie wpłaty w/w kwoty na numer konta:

Santander Bank Polska s.a.  53 1090 1229 0000 0000 2201 3573 do dnia 18 marca 2022 roku. Można dokonać opłaty również na miejscu.

Prosimy o potwierdzenie udziału w kursie najpóźniej do 12 marca br.

Zachęcamy gorąco do udziału.

KARTA ZGŁOSZENIA kurs montessori

 

Pin It