Do roku 1990 Dom Kultury wydzierżawiał lokale w Domu Strażaka. Od czerwca 1990 roku siedzibą instytucji stał się gmach przy ul. Kościuszki 13 zajmowany dotychczas przez Komitet Miejsc PZPR. Od stycznia 1993 roku baza instytucji powiększyła się o kolejny budynek tj. kino TUR przy ul. Żeromskiego 1. Od 1991 roku do 2019 roku Domem Kultury kierowała Bożena Cesarz, od 2019 Domem Kultury kieruje Paweł Siwiński.

Dom Kultury jako miejska instytucja kultury działająca zgodnie ze Statutem i programem działania, stara się zaspokoić potrzeby i aspiracje kulturalne społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej, a także poprzez edukację artystyczną.

Przez długie lata swojej działalności instytucja nawiązała wiele kontaktów, które zaowocowały ciekawymi wydarzeniami artystycznymi. W ostatnich latach Dom Kultury podjął współpracę z wieloma ośrodkami kultury w kraju i impresariatami artystycznymi. Do najbardziej owocnych należy współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Filmową Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi i z Ośrodkiem Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu (obecnie Instytut im. Jerzego Grotowskiego). Działalność naszej instytucji nie ogranicza się jedynie do terenu miasta, ale skierowana jest również do mieszkańców całego powiatu, którego mieszkańcy chętnie korzystają z naszej oferty.

Wybrane wydarzenia kulturalne z kalendarza imprez MDK:

 • Przegląd Studenckich Etiud Filmowych KLAPS organizowany od 1998 roku pod patronatem łódzkiej filmówki.
 • Turkowskie Prezentacje Teatrów Ulicznych (organizowane od 1993 roku), w których do tej pory zaprezentowały się teatry znane w Europie i na świecie: „Ósmego Dnia” i „Biuro Podróży” z Poznania, „Akt” i „Akademia Ruchu” z Warszawy, TE-O-KA, „Mahsati”, Teatr Pantomimy z Wrocławia, „Żywy Teatr” i „Cztery Żywioły” z Bielawy, „Pinezka” z Gdańska, „Klinika Lalek” z Wolimierza, „A” z Gliwic, i inne.
 • Ogólnopolski Przegląd Twórczości Muzycznej Osób Niewidomych i Słabo widzących „Widzieć inaczej” o nagrodę Burmistrza Miasta Turku. Jego powstanie datuje się na początek lat osiemdziesiątych.
 • Ogólnopolskie Spotkania Teatralne Młodych „CZWARTA ŚCIANA” (organizowane od 1993 roku).
 • Sztuka na Ulicy- promocja twórczości artystycznej poprzez koncerty, spektakle, konkursy, stoiska rękodzieła artystycznego, wystawy twórczości plastycznej.
 • „Turkowskie Lato z Filmem – Festiwal Gatunków Filmowych” – plenerowa impreza filmowa organizowana od 2004 roku, podczas której prezentowane są filmy znaczące dla danego gatunku. Do tej pory odbył się pokaz filmów grozy, komedii i sensacji.
 • „Noc Oscarowa” (od 2004 roku) – impreza filmowa inspirowana nagrodami Amerykańskiej Akademii Filmowej. W programie m. in. projekcje filmów nagrodzonych tymi prestiżowymi nagrodami.
 • „Witaj Europo”(od 2004 roku) – festyn rozrywkowy z okazji rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Obecna nazwa „Europa bez granic. Przystanek Turek”.

Do najstarszych imprez organizowanych przez MDK, których początek datuje się na kilkadziesiąt lat wstecz, a realizowanych na dzisiaj należą:

 • Przegląd Dorobku Artystycznego Przedszkoli
 • Festyn z okazji Dnia Dziecka – koncerty, konkursy sportow0-rekreacyjne i plastyczne oraz inne.
 • Sobótkowe Wianki – rozrywkowa impreza plenerowa związana z tradycją nocy świętojańskiej.

Propozycje skierowane do uczniów i wychowanków szkół i przedszkoli:

Konkursy recytatorskie, konkursy plastyczne, Festiwal Szkolny „Plama”, Festiwal Piosenki Przedszkolaków DO-RE-MI, Przegląd Dorobku Artystycznego Przedszkoli „Wielka Draka Przedszkolaka”, Turkowskie Prezentacje Amatorskich Teatrów Dzieciących „Turkolandia”, Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, konkurs literacki „List do Św. Mikołaja”, lekcje poetyckie.

Warsztaty artystyczne: filmowe, teatralne, recytatorskie, literackie, tańczne, wokalne, plastyczne.

Cykl imprez dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i letnich wakacji mający na celu rozwijanie osobowości i wyobraźni dziecka oraz propagowanie zdrowego, aktywnego spędzania wolnego czasu; m. in. zabawy edukacyjno-rozrywkowe, teatralne, plastyczne, taneczne, szkoła filmowa, wycieczki, konkursy sprawnościowe, spektakle teatralne, dyskoteki, koncerty.

Wystawy:

W sali kameralnej przylegającej do sali widowiskowej, a służącej nam jako mini-galeria prezentowana jest twórczość artystów nieprofesjonalnych działających nie tylko na terenie naszego miasta. Do najciekawszych ostatnio prezentowanych należały: Wystawy fotograficzne: Ryszard Fórmanek – „Ślady”, „Twarze, które mówią”, Maciej Konieczny- „Turek i powiat turecki”,pokonkursowe ” Człowiek i jego pasje” oraz ” Pejzaż”, Piotr Geise – „Uliczki Europy” , ” Papieski Kraków”- wystawa ze zbiorów Muzeum Historii Fotografii z Krakowa; Wystawy plastyczne: Anna Pytel malarstwo, Stanisław Kmiecik – malarstwo,  Amancio Chiari – malarstwo „Powrót do źródeł”,  Joanna Chalecka – Kuraszyk  “Ja …Kobieta…”, ” Igłą malowane, ręką wykonane” – rękodzieło artystyczne, Rita Duczmańska -” Malarstwo, grafika, fotografia”  i inne.

Działalność prospołeczna:

Dom Kultury współpracuje z placówkami oświatowo-wychowawczymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie zwalczania i prewencji patologii wśród dzieci i młodzieży oraz w zakresie realizacji programu prozdrowotnego i proekologicznego. Z tej współpracy zrodziły się imprezy:

 • „Dzień bez Papierosa”
 • „Gwieździsty Szlak Czystych Serc”
 • „Sprzątanie Świata”
 • „Festiwal Piosenki o Zdrowiu”
 • „Stop AIDS” „Dni Kultury Bez Barier”- cykl imprez mających na celu przełamanie stereotypów dotyczących ludzi niepełnosprawnych oraz przezwyciężanie barier jakie napotykają one podejmując próby pełnego uczestnictwa w życiu społecznego swojego środowiska. Impreza realizowana jest dzięki dużemu wsparciu finansowemu Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Turku i przy współpracy z instytucjami i stowarzyszeniami pracującymi na rzecz osób sprawnych inaczej.

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którego nasza instytucja jest organizatorem od drugiej edycji, tj. pd 1994 roku. Podkreślić należy (być może nieskromnie), że właśnie dzięki zaangażowaniu w to dzieło naszej instytucji, a także wielu osób i instytucji z nami współpracujących, również Turkowski szpital otrzymał dary od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w postaci sprzętu medycznego.

Pin It