Sztuka SŁOWA jest formą kreatywności, dostępną dla wszystkich. Rozumiana nie jako automatyczne odtworzenie zapamiętanego tekstu, ale sztuka sceniczna - daje młodemu człowiekowi rzadką w procesie dydaktycznym szansę artystycznej wypowiedzieć, pozwalającej wyrazić jego najgłębsze niepokoje, pragnienia czy obawy. Dlatego warto wykorzystać potencjał emocjonalny i twórczy drzemiący w naszych dzieciach i zachęcić ich do tego typu działalności.

Siedem prawd recytacji, których uczymy się podczas zajęć:

  1. Zrozumieć znaczenie literatury w recytacji,
  2. Wiedzieć i rozumieć co się mówi,
  3. Uczyć się budować atmosferę sceniczną,
  4. Pamiętać, że recytacja to też teatr,
  5. Pracować nad dykcją, czyli zadbać o czytelność wypowiedzi,
  6. Pamiętać, że recytacja jest prezentacją artystyczną,
  7. Umiłować sztukę słowa.

 Klub_recytatora_zdjęcie1

Klub_recytatora_zdjęcie2

Klub_recytatora_zdjęcie3

Klub_recytatora_zdjęcie4

Pin It